BALIKESİR VALİLİĞİNDEN
DRONE, MULTİKOPTER VE BENZERİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ İZİNSİZ
KULLANILMASI
VE UÇURULMASI HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

Karar Tarihi: .11/08/2016
Karar Sayısı: 2016/-2-.
Amaç :
Madde 1-
A- 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ülke genelinde ilan edilen Olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunları ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 
B- Ülkemizin terörle mücadelede çok hassa bir dönemden geçtiği ve terör örgütünün eylem sürecini artırmaya çalıştığı bu günlerde huzur ortamını bozmak için özellikle insansız hava araçları ve benzerlerini bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
 
C- İnsansız hava araçları ve benzerlerini bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi esastır.
Kapsam:

 
Madde 2 -
Bu karar Balıkesir ve ilçeleri dahilinde DRONE, MULTİKOPTER ve benzeri insansız hava araçlarının Valiliğimizden izin alınmadan kullanılması hususlarını kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak

 
Madde 3-
Bu kararlar;
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu' nda yer alan hükümler
"Tedbirler”
Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak.
        1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu' nun İl ve 66. Maddeleri,
        2. 5237 sayılı kürk Ceza Kanuııu'nun 329,330,331,332,334,335,336,337. maddeleri.
        3. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Yasaklar" başlıklı 93.maddesi.
        4. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu' nun 21.maddesi.
        5. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 32.maddesi.
        6. 09.01.2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği' nin 14. maddesi.
        7. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Araçları Talimatı.
     Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü' nün Motorlu Çok Hafif Aracı Pilotu Lisans Talimatı
 
Yukarıda belirtilen kanun, Yönetmelik ve Talimatlar doğrultusunda meydana gelen olaylar değerlendirildiğinde suçlulara karşı Adli ve İdari işlemleri yapılabilmesi için DRONE,  MULTIKOPTER ve benzeri insansız hava araçlarının Balıkesir il sınırlan içerisinde izinsiz kullanılması yasaklanmıştır.

 
Cezai Hükümler;
Madde 4-
Yukarıda maddeler halinde belirtilen yasak ve sınırlamaya uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu' nun 66. Maddesi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 329,330,331,332,334,335,336.337. maddeleri. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun “Yasaklar" başlıklı 93.maddesi, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu' nun 21 .maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 32.maddesi, 09.01.2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği nin 14. Maddesi uyarınca gerekli Adli ve idari işlemler yapılacaktır.

 
B- Yayım tüm ilgililere, Balıkesir ili diğer ilçelerde bulunanlara ilan ve tebliğ yerine geçer
Yürürlük:

 
Madde 5-
Bu karar yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğü girer.
Yürütme;

 
Madde 6-
Bu kararı Balıkesir Valiliği yürütür.
 
Video için Linke Aşağıdaki Tıklayınız
 
https://youtu.be/6LjhWg5ol-w