SAVAŞTEPE İLÇE NÜFUS MÜDÜĞLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Doğum Tescil
İşlemleri
1)Doğum resmi bir kurumda olmuşsa doğum raporu ve bildirimde bulunan anne veya babanın nüfus cüzdanı ile birlikte 30 gün içinde ilgili nüfus müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.
2)Doğum herhangi bir sağlık kurumunda olmamışsa bildirimde bulunacak anne veya babanın sözlü beyanı ve nüfus cüzdanı.
3) 6 yaşından büyük(72 ay+1 gün) ve 18 yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi mecburidir.
15 Dakika
2
Evlenme Tescil
İşlemleri
Evlendirme Memurluğunca düzenlenen 2 örnek Evlenme Mernis Bildirimleri  10 gün içinde nüfus müdürlüğüne  ulaştıktan sonra evlenme işlemleri tescil edilir.
10 Dakika
3
Ölüm Tescil
İşlemleri
1)Sağlık kurumu olan yerde, sağlık kurumu tarafından, köylerde muhtarlar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen 2 adet Mernis Ölüm Tutanağı ve ölen şahsın (varsa) kimliğini 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne vermek zorundadır.
15 Dakika
4
Boşanma Tescil
İşlemleri
Kesinleşmiş Aile (Asliye Hukuk) Mahkemesi Kararı (2 adet)
5 Dakika
5
Nüfus Cüzdanı
Ve Uluslar arası aile cüzdanı
İşlemleri
1)Nüfus Cüzdanı Değiştirme:18 yaşını dolduran kişinin kendisi, 18 yaşının doldurmayanlar ise anne veya babaları eski nüfus cüzdanı ile birlikte son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
2) Kayıp Nüfus Cüzdanı: Yerleşim yeri veya diğer adres  muhtarlığınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cüzdan talep belgesi son 6 ay içerinde çekilmiş 2 adet resim
3)Noter Tasdikli vekalet veya vasi kararı
4)Uluslar arası aile cüzdanı kayıptan veya yenilemeden almak isteyenlerden yerleşim yeri muhtarlığından fotoğraflı tasdikli uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi ile birlikte birer adet fotoğraf getirmesi zorunludur.
Nüf. Cüz. :10 Dakika
 
U.A.A.C:   25 Dakika
6
Adres Kayıt
Tescil İşlemleri
1)Beyan edilen adresteki konut dolu gözüküyor ise; beyan edenin veya aynı evi paylaşan 18 yaşından büyük kişinin adına kayıtlı elektrik, su veya telefon aboneliğini gösterir belgelerden biri, kira kontratı ve beyan için başvuruda bulunan şahsın nüfus cüzdanı.
2)Beyan edilecek adres boş bir konut ise herhangi bir belge ibraz etmeden sadece beyanda bulunan şahsın nüfus cüzdanı ile başvuru kabul edilmektedir.
5 Dakika
7
Nüfus Kaydı
Düzeltme
İşlemleri
Kesinleşmiş mahkeme kararı (2 örnek)
5 Dakika
 
 
 
 
8
 
 
 
 
Diğer Nüfus
Olayları
İşlemleri
1-) Evlat edinmenin tescili ile ilgili durumda
a-)İlgili mahkeme tarafından gönderilen kesinleşmiş iki nüsha evlat edinme kararı
2-)Tanıma Yapılması Talebi durumunda;
a)Tanıma Yapılacak olan kişinin kimlik bilgileri
b)Tanınacak kişinin kimlik bilgileri ve anneye ait kimlik bilgileri ve adresi
3-)Kızlık Soyadını Kullanma Talebi hakkında;
a-)Matbuu dilekçe
4-)Din değişikliği talebi hakkında;
a-) Dilekçe
 
 
 
15 Dakika
9
Nüfus Kayıt
Örneği İşlemleri
Nüfus Kayıt Örneği talep eden şahsın kendisi ile birlikte nüfus cüzdanı,
1) Nüfus kayıt örneklerini;
a)-Bakanlık, b)-Dış temsilcilikler, c)-Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı, ç)- Adlî makamlar, d)-Adlî işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları, e)-Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar, f)-Ölüm işlemleri için resmî sağlık kuruluşları, g)-Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler.
(3) Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.
(4) Birinci fıkranın (g) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medenî hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.
 
3 Dakika
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 • İlk Müracaat Yeri:
 • İsim             : Erdem ACAR
 • Unvan         : İlçe Nüfus Müdürü
 • Adres          :  İlçe Nüfus Müdürlüğü
 • Hükümet Konağı- Savaştepe/BALIKESİR
 • Tel               : 266 552 10 86
 • Faks            : 266 552 10 86
 • E-Posta        : savastepe_nufus10@hotmail.com
 • İkinci Müracaat Yeri
 • İsim         : Ahmet KARAKYA
 • Unvan     : Kaymakam
 • Adres       : İlçe Kaymakamlığı
 • Hükümet Konağı -Savaştepe/BALIKESİR
 • Tel             : -266 522 10 03
 • Faks          : -
 • E-Posta     : -