BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
                                                                       GÜNCELLEME TARİHİ 11.11.2014
 
 
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLAN- MA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Muayene Açılış İşlemleri
1- Dilekçe                     8- Vergi Levhası
2- Diploma Fotokopisi  9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Kroki                       10- Serbest Defterine Meslek 4- 2 Adet Fotoğraf             Kayıt Belgesi            
5- Uzmanlık Belgesi Fotokopisi
6- Tabip Odası Üyelik Belgesi  
7- İkametgah İlmühaberi                                                                                  
(yönetmelik15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı ek 1 / d)
 7 İş Günü
2
Eczane Açılış, Devir ve nakil İşlemleri
1- Dilekçe                    5- Adli Sicil Kaydı                
2- Diploma Örneği       6- Kroki
3- Göz Raporu            7- Vesikalık Fotoğraf                  
4- Sağlık Raporu         8- Ruhsat Harç Makbuzu
6197 Sayılı Yasa, 13.10.1992 tarih ve21374 sayılı yönetmelik, 2009/40 sayılı Genelge
 7 İş Günü
3
Serbest Diş Hekimi Açılış İşlemleri
1- Dilekçe                                    4- Diploma                                    
2- İkametgah Adresi                   5- Fotoğraf
3- Araç Gereç Malzeme Listesi  6- Oda Kaydı Tabel
                                                        Standart Yazı 
yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı genelge 
15 İş Günü
4
Hasta hakları Başvuruları
Sağlık Bakanlığı web sayfasında başvuru yada direkt hasta hakları birimlerinde doldurulan başvuru formları, maille yapılan şikayetler
15 İş Günü
5
Görevlendirme
Sağlık Elemanı ihtiyacı yazısı ( Aile Sağlığı Merkezlerinin ihtiyacına istinaden veya Emniyet Artış taliminde ve Milli eğitim okullar arası spor müsabakalarında)
  1 İş Günü
6
Sularının Klorlanması
İlçe genelinde, Toplum Sağlığı Merkezine yazılı dilekçe veya sözlü müracaat neticesinde,
 1 İş Günü
7
İçme Sularının tahlili
Rutin yapılan tahlillerin yanında Vatandaş veya resmi kurumlardan gelen talep üzerine;
21 İş Günü
8
Şikayetler
Savaştepe Kaymakamlık Makamından havaleli her türlü şikayet dilekçesi.
30 İş Günü
9
Ölüm İstatistik İşlemleri
Ölüm Belgesi, Vatandaşlık Kimlik Kartı veya Nüfus Müdürlüğünden Nüfus kayıt örneği
1Saat
10
Hekim Değiştirme Talep Formu
Hekim Değiştirme Talep Formu ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
1Saat
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya 
   Başvuruda eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede Tamamlanmaması
   durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
        İLK MÜRACAAT YERİ                                         İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
 
   Adı Soyadı: Dr. Seçkin ADIGÜZEL                   Adı Soyadı     : Müfit GÜLTEKİN
   Unvanı: Top. Sağ. Mrk. Sor. Tbb.                  Unvanı    : Kaymakam
   Adres  : Toplum Sağlığı Merkezi                                 Adres    : Savaştepe Kaymakamlığı
  Tel        : 0 266 552 2988                                    Tel         : 0 266 552 1003
   Faks     : 0 266 552 2867                                    Faks      : 0 266 552 2307
   e mail  : bkesir.savastepetsm@saglik.     e – mail     : savastepe.kaymakamlik@
                gov.tr                                                                      mynet.com
                                                                                    
 
 
                           
EK-2
BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİNE BAĞLI
1 ve 2 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
GÜNCELLEME TARİHİ 11.11.2014
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Hekim Seçme (İlk Kayıt)
T.C.Kimlik Numarası
60 Dakika
2
Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)*
T.C.Kimlik Numarası, seçilen hekimin adı soyadı, dilekçe
5 İş günü
3
Poliklinik Muayene
T.C.Kimlik Numarası
60 Dakika
4
Misafir Hasta Muayenesi
T.C.Kimlik Numarası
60 Dakika
5
Sağlık Kurumuna Sevk
T.C.Kimlik Numarası
65 Dakika
6
Tek Hekim Raporu
T.C.Kimlik Numarası, dilekçe, 2 adet fotoğraf
60 Dakika
7
Basit Laboratuar Tetkikleri
T.C.Kimlik Numarası
60 Dakika
8
Detaylı Laboratuar Tetkikleri
T.C.Kimlik Numarası
48     Saat
9
İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın)
T.C.Kimlik Numarası
60 Dakika
10
Bağışıklama Faaliyetleri
T.C.Kimlik Numarası
30 Dakika
11
Aile Planlaması Hizmetleri
T.C.Kimlik Numarası
30 Dakika
 
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile  
   başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda ba-
   zı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinçi müracaat yeri
   ne başvurunuz.”
*TSM de yapılması gereken resmi işlemlerden sonra
**Gezici hizmet verilmesi gereken  nüfusun tamamına
 
 
 
 
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNÇİ MÜRACAAT YERİ
Adı ve Soyadı
Dr. Seçkin ADIGÜZEL
Müfit GÜLTEKİN
Görev Unvanı
Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi
Kaymakam
Adresi
SAVAŞTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
TC SAVAŞTEPE KAYMAKAMLIĞI
Telefon Numarası
02665522988
02665521003
Faks Numarası
02665522867
02665522307
E-posta adresi
bkesir.savastepetsm@saglik.gov.tr