BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
                                                                       GÜNCELLEME TARİHİ 11.11.2014
 
 
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLAN- MA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Muayene Açılış İşlemleri
1- Dilekçe                     8- Vergi Levhası
2- Diploma Fotokopisi  9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Kroki                       10- Serbest Defterine Meslek 4- 2 Adet Fotoğraf             Kayıt Belgesi            
5- Uzmanlık Belgesi Fotokopisi
6- Tabip Odası Üyelik Belgesi  
7- İkametgah İlmühaberi                                                                                  
(yönetmelik15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı ek 1 / d)
 7 İş Günü
2
Eczane Açılış, Devir ve nakil İşlemleri
1- Dilekçe                    5- Adli Sicil Kaydı                
2- Diploma Örneği       6- Kroki
3- Göz Raporu            7- Vesikalık Fotoğraf                  
4- Sağlık Raporu         8- Ruhsat Harç Makbuzu
6197 Sayılı Yasa, 13.10.1992 tarih ve21374 sayılı yönetmelik, 2009/40 sayılı Genelge
 7 İş Günü
3
Serbest Diş Hekimi Açılış İşlemleri
1- Dilekçe                                    4- Diploma                                    
2- İkametgah Adresi                   5- Fotoğraf
3- Araç Gereç Malzeme Listesi  6- Oda Kaydı Tabel
                                                        Standart Yazı 
yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı genelge 
15 İş Günü
4
Hasta hakları Başvuruları
Sağlık Bakanlığı web sayfasında başvuru yada direkt hasta hakları birimlerinde doldurulan başvuru formları, maille yapılan şikayetler
15 İş Günü
5
Görevlendirme
Sağlık Elemanı ihtiyacı yazısı ( Aile Sağlığı Merkezlerinin ihtiyacına istinaden veya Emniyet Artış taliminde ve Milli eğitim okullar arası spor müsabakalarında)
  1 İş Günü
6
Sularının Klorlanması
İlçe genelinde, Toplum Sağlığı Merkezine yazılı dilekçe veya sözlü müracaat neticesinde,
 1 İş Günü
7
İçme Sularının tahlili
Rutin yapılan tahlillerin yanında Vatandaş veya resmi kurumlardan gelen talep üzerine;
21 İş Günü
8
Şikayetler
Savaştepe Kaymakamlık Makamından havaleli her türlü şikayet dilekçesi.
30 İş Günü
9
Ölüm İstatistik İşlemleri
Ölüm Belgesi, Vatandaşlık Kimlik Kartı veya Nüfus Müdürlüğünden Nüfus kayıt örneği
1Saat
10
Hekim Değiştirme Talep Formu
Hekim Değiştirme Talep Formu ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
1Saat
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya 
   Başvuruda eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede Tamamlanmaması
   durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
        İLK MÜRACAAT YERİ                                         İKİNCİ MÜRACAAT YERİ